O nama

TIM DOBIT d.o.o. je trgovačko društvo specijalizirano za obavljanje računovodstveno knjigovodstvenih usluga i savjetovanja.

Kvalitetno vođenje računovodstva i knjigovodstva, neophodno je za donošenje pravovremenih poslovnih odluka koje utječu na tijek poslovanja i postizanje optimalnih rezultata. Našim klijentima pružamo cjelovitu računovodstvenu uslugu te im na taj način omogućujemo ažurne i pouzdane informacije o financijskom stanju koje su temelj za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. U svom radu redovito pratimo sve suvremene publikacije, zakone i propise koji su važni za naše klijente.

Direktorica društva je
Mirela Glavota, dipl. oec, ovl. rač. i ovl. rev.

Posjeduje petnaestogodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima iz područja računovodstva, financija i poreza. Jednako tako, posjeduje i radno iskustvo na radnom mjestu savjetnik-urednik iz područja računovodstva, revizije, financija i poreza u jednoj od vodećih konzultantski kući iz područja računovodstva, revizije i financija u Republici Hrvatskoj. Autor je brojnih članaka vezanih za poslovanje neprofitnih organizacija i proračunskih osoba objavljenih u časopisima i knjigama od strane nakladničko-konzultantskog društva RRIF-plus d.o.o, Zagreb. Osim navedenog, sudjeluje u praćenju i svih ostali računovodstvenih, revizorskih, financijskih  i poreznih aktualnosti. Predavač je na brojnim seminarima i radionicama vezanih za aktualnosti u poslovanju neprofitnih i proračunskih pravnih osoba. Od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, izabrana je u nastavno zvanje predavača te je nositelj kolegija „Računovodstvo neprofitnih organizacija“ na RRIF visokoj školi  za financijski menadžment, Zagreb.

Pružamo cjelovitu računovodstvenu uslugu te na taj način našim klijentima omogućujemo ažurne i pouzdane informacije o financijskom stanju koje su temelj za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

naši klijenti su

neprofitne organizacije

vođenje poslovnih knjiga | vođenje posebnih pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija | organizacija knjigovodstva i izrada računovodstvenih politika,…

trgovačka
društva

izrada prijedloga kontnog plana i računovodstvenih politika | vođenje poslovnih knjiga | statistički izvještaji | godišnji financijski izvještaji (račun dobiti i gubitka,…)

obrti i slobodna zanimanja

knjiga primitaka i izdataka | knjiga prometa | popis dugotrajne imovine | evidencija o obvezama i potraživanjima | godišnja prijava poreza,…

proračunske pravne osobe

zakon o proračunu | zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, …

Naš TIM radi za Vas, prema Vašim zahtjevima i potrebama kako biste iz naše suradnje ostvarili maksimalnu DOBIT.

Opći podaci

TIM-DOBIT_logo_bijeli_250px

Tražite li servis za usluge knjigovodstva, računovodstva te poreznog savjetovanja u Zagrebu, obratite nam se s povjerenjem!