NeprofITNO RAČUNOVODSTVO

Obrasci za Registar neprofitnih organizacija

Ispunjen i ovjeren Obrazac RNO dostaviti isključivo poštom ili osobno najkasnije 30 dana od upisa u matični registar. Promjene u registru (Obrazac: RNO-P) dostaviti isključivo poštom ili osobno u roku od 2 radna dana od upisa promjene u matični registar.

ADRESA: Ministarstvo financija | Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5 | 10 000 Zagreb

Financijsko izvještavanje

Financijski izvještaji za neprofitne organizacije s ugrađenim kontrolama

Pravilnik o financiranju izborne promidžbe

Državno izborno povjerenstvo na svojoj web stranici objavilo je uputu političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i članovima predstavničkih tijela JLP(R)S izabranim s liste grupe birača u svezi dostave i objave godišnjih financijskih izvješća.

Tražite li servis za usluge knjigovodstva, računovodstva te poreznog savjetovanja u Zagrebu,

obratite nam se s povjerenjem!

Opći podaci

TIM-DOBIT_logo_bijeli_250px

Tražite li servis za usluge knjigovodstva, računovodstva te poreznog savjetovanja u Zagrebu, obratite nam se s povjerenjem!